Kjente feil og mest vanlige problemer ved bruk av SVN

 • Problem: Kan laste ned/sjekke ut modeller, men ikke sjekke inn/sende oppdatert lokal versjon tilbake til serveren.

Feilmelding i EA ligner skjermdumpen nedenfor.

 • Løsning: Sannsynligvis finnes det en liten feil i URL-en. Den er case sensitive og bør se sånn ut: https://sosi.geonorge.no/svn/SOSI
  I dette tilfellet må URL’en som den lokale kopien av repository-et peker til tilpasses. I kommandolinjeklienten går man til mappen som inneholder den lokale kopien. Der kan URL’en endres med ”svn relocate https://sosi.geonorge.no/svn/SOSI”.

 • Problem: Diverse DAO-feilmeldinger i EA under update (get all latest/get latest) av modellen.

Feilmelding i EA ligner skjermdumpen nedenfor.

 • Løsning: Det dreier seg mest sannsynlig om en feil i den lokale EA-prosjektfila. I de aller fleste tilfellene hjelper det å begynne med en ny, tom prosjektfil hvor koblingen til SVN konfigureres på nytt og hele modellen lastes inn på nytt. Se også punkt 8. i veilder "Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner" på følgende webside: http://kartverket.no/Standarder/SOSI/Retningslinjer-og-veiledere-SOSI

 • Problem: Når man skal sjekke inn igjen produktspesifikasjonspakka som man har jobbet med, kommer følgende feilmelding; "Error writing XML file". Dette gjør at man ikke får sjekket inn de endringene man har gjort.
 • Løsning: Det ser ut som om Enterprise Architect og status på pakkene (låst/ikke låst) ikke er synkron med status på svn-serveren (og med dette på den lokale kopien av repository-et). En løsning kan se sånn ut:
 • NB! Dobbeltsjekk først at det er deg som har låst pakka: I EA høyreklikk på pakka, så velger du Package Control og File Properties. Under "Lock Owner" bør ditt brukernavn stå. Er det en annen bruker som har sjekket ut pakka, ta kontakt med administratoren.
 • Lås xmi-fila til pakka som skal sjekkes inn på nytt. Hvor fila ligger finner du ut ved å høyreklikke på pakka i Enterprise Architect, så velger du Package Control og så Configure. Feltet XMI Filename viser lagringssted til fila.
 • Låsing utføres med kommando "svn lock <filnavn> --force" i kommandolinjeklienten. Etterpå sjekkes pakka inn på nytt i EA.

feil1.jpg - check in feil (38.1 KB) Magnus Karge, 2014-04-09 16:14

feil2.jpg (34.3 KB) Magnus Karge, 2014-04-14 15:54