Oversikt

Dette er et åpent diskusjonsforum for alt som omhandler bruk av SOSI-standardene, verktøy, veiledere og annet for bl a å utarbeide produktspesifikasjoner.

Dette er et diskusjonsforum og skal ikke benyttes for meldinger som går på innhold i SOSI-standardene. Meldinger som omhandler innhold/endringer mv i SOSI-standarden skal inn i "Meldingsregisteret" som ligger under "Prosjekter" på denne siden.

Medlemmer

I6 med flere fra tidligere STU: Gerd Mardal, Magnus Karge