Prosjekter

 • Nasjonale bransjestandarder utover SOSI

  Kartverket har ansvar for nasjonale bransjestandarder for kart, oppmåling og geografisk informasjon. Vi har som politikk å medvirke til utarbeidelse av internasjonale standarder og ta disse i bruk.

 • SOSI forum

  Dette er et åpent diskusjonsforum for alt som omhandler bruk av SOSI-standardene, verktøy, veiledere og annet for bl a å utarbeide produktspesifikasjoner.

  Dette er et diskusjonsforum og skal ikke benyttes for meldinger som går på innhold i SOSI-standardene. Meldinger som omhandler innhold/endringer mv i SOSI-standarden skal inn i "Meldingsregisteret" som ligger under "Prosjekter" på denne siden. ...

 • SOSI-metodikk

  Omfatter alt som gjelder prosessen for utarbeidelse av SOSI-standarder og SOSI-produktspesifikasjoner. Infrastrukturkomponenter, veiledere og verktøy.

Eksporter til Atom