Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
213 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønsker at FiktivAvgrensningForAnlegg også skal kunne avgrense Bru Kent Jonsrud 2021-03-23 11:13
1046 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønskede endringer i fagområdet Jordsmonn 2015-03-10 10:38
1045 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønskede endringer i fagområdet Arealressurs 2015-03-10 10:35
212 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under Dvs. Kent Jonsrud 2021-03-23 11:14
186 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Øke fra T50 til T100 på ...PRODUKT_FULLT_NAVN 2015-01-09 11:45
1136 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal [/krav/visualisering] i Regler for UML-modellering 5.0/5.1 er for streng Magnus Karge 2021-04-30 14:29
41 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Vannforerkomstelv i sosi er registert som flate/punkt et sted (i SOSI-format-realiseringen) og senterlinje et annet (i UML-modellen) . Hva er rett? (ref epost til SOSI-sekretarietet 2013-01-14 kl 11:46) Erling Onstein 2015-01-12 15:45
174 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal VA-data - mangelfull 2015-01-12 12:52
37 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Utvidelse av kodeliste Hinderflatetype Magnus Karge 2014-01-31 12:48
154 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Utvidelse av kodeliste for kommunenummer 2015-01-12 12:43
151 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Uttak av endringer siden en gitt dato Morten Borrebæk 2013-06-04 13:12
1057 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal Usikkerhet rundt hvilke effekter den nye standarden har på implementasjoner I6 med flere fra tidligere STU 2016-01-15 11:30
1067 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal underspesifiserte krav/anbefalinger - noen krav baserer seg på ikke påpkrevde elementer 2016-08-23 10:44
1119 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal underspesifisert modellering av basistyper Kent Jonsrud 2020-05-18 13:07
45 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal UML-modellering av constraints Erling Onstein 2015-01-15 13:03
1126 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal uklart navn på krav /krav/pakkeavhengighet/produktspesifikasjoner Magnus Karge 2020-07-17 13:38
1131 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal uklar definisjon for akser x, y, z 2020-09-22 09:02
1064 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal tilpasse tekst i 12.1.1 faktiske forhold/planer I6 med flere fra tidligere STU 2016-06-02 11:30
1118 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Tilgang til originalkilden til alle figurer i standardene Kent Jonsrud 2020-02-24 12:24
175 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Tettsted - egenskaper - endring av Påkrevet til Opsjonell 2015-01-15 13:23
209 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Terrengpunkter kan også benytte geomtetritype SVERM Morten Borrebæk 2015-01-06 10:47
160 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal TerrenglinjeVeg - forslag til ny definisjon 2015-01-12 15:43
244 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Temadatabehov - Friluftsliv 2013-06-04 16:10
65 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SYMBOl og TEKST i SOSI-data Erling Onstein 2015-01-15 12:57
127 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Steinbrudd - forslag til ny definisjon 2015-01-05 15:18
(1-25/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF