Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
180 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Administrative og statistiske inndeling - nye behov Morten Borrebæk 2015-01-15 13:08
1008 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal ArealressursGrunnforhold - ny kode for konstruert Magnus Karge 2013-12-05 13:18
1088 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Assosiasjon mellom Kommune og SEFRAKminne 2018-01-18 13:18
226 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Avgrensning av Bru med FiktivAvgrensningForAnlegg Kent Jonsrud 2021-03-23 11:11
245 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Barnetråkk 2013-06-04 16:11
1004 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Bedre forklaring til målemetodekodelista Kent Jonsrud 2021-03-23 11:05
1018 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Behov for justeringer SOSI Vegnett (4.5.1, 4.6, 5.0?) Kent Jonsrud 2021-03-23 10:58
1062 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Beskrivelse av teksplassering og symbol Morten Borrebæk 2016-04-19 08:41
1055 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Bruk av .DEF i sosi-fil I6 med flere fra tidligere STU 2016-01-08 15:11
1133 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal dårlige definisjoner av kodene i kodelista Synbarhet 2021-03-23 10:09
1042 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal datatype Kontakt/Eier fra Luftfartshinder 4.5 bør overføres til SOSI Generelle typer I6 med flere fra tidligere STU 2015-01-09 13:25
1089 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal definisjon feature type I6 med flere fra tidligere STU 2018-02-14 14:38
984 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Egne felt for definisjoner, forklaringer/innstrukser i UML-modellen Magnus Karge 2013-06-05 12:45
1005 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endring i SOSI del 1 Kent Jonsrud 2021-03-23 11:01
1048 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer i fagområdet reindrift (tre tegn i kodelistene ReinbeitebrukerID og ReinbeitedistriktID) 2015-04-22 09:23
1019 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer i SOSI del 2 fra behov ved innføring av FKB-TraktorvegSti 4.5 Kent Jonsrud 2021-03-23 10:56
1104 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer tilknyttet fagområdet Jordsmonn 2018-07-23 12:59
1107 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer tilknyttet fagområdet Luftfartshinder 2018-07-30 10:24
1113 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer tilknyttet fagområdet Vann 2018-08-23 09:30
72 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Enkeltsaker / dispensasjon Erling Onstein 2014-02-04 12:40
1047 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal EPSG-koder som tilsvarer UTM-sonene i Euref89 Morten Borrebæk 2015-03-26 08:29
1027 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Etableringsdato 2014-03-28 15:24
1017 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil i fagområdestandard for Eiendomsinformasjon 4.5. - manglende assosiasjoner Olav Jenssen 2014-02-05 13:06
1043 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil i innledende kapittel "Omfang" I6 med flere fra tidligere STU 2015-01-14 13:47
1083 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal feil i kravtekst - krav/19 I6 med flere fra tidligere STU 2017-02-21 11:51
(1-25/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF