Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
23 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SOSI Plan / Kommuneplan og Beskrivelse Kartverkets Admin bruker Admin 2016-01-08 09:07
26 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Håndtering av plandispensasjoner Erling Onstein 2013-06-04 10:58
37 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Utvidelse av kodeliste Hinderflatetype Magnus Karge 2014-01-31 12:48
39 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SOSI_Objekt/Registrerings-versjon omdøpes til Etableringsversjon Kent Jonsrud 2021-03-23 11:34
41 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Vannforerkomstelv i sosi er registert som flate/punkt et sted (i SOSI-format-realiseringen) og senterlinje et annet (i UML-modellen) . Hva er rett? (ref epost til SOSI-sekretarietet 2013-01-14 kl 11:46) Erling Onstein 2015-01-12 15:45
47 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye objekttyper - behov 2015-01-15 13:18
57 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal KulturminneArt - ny egenskap på Kulturminne 2015-01-15 13:00
65 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SYMBOl og TEKST i SOSI-data Erling Onstein 2015-01-15 12:57
67 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil i SOSI Del 2 Objektkatalogen - generelle typer Erling Onstein 2013-06-04 11:56
68 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Kommunenummer - kodeliste utvides Erling Onstein 2015-01-09 13:43
72 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Enkeltsaker / dispensasjon Erling Onstein 2014-02-04 12:40
75 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Modell for nasjonale planoppgaver Erling Onstein 2013-06-04 12:07
140 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forslag til nye objekttyper fra FKB Kent Jonsrud 2021-03-23 11:28
161 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye objekttyper foreslått i Bygninger Kent Jonsrud 2021-03-23 11:24
179 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Justering av definisjon for Vegskulderkant 2014-01-31 13:23
180 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Administrative og statistiske inndeling - nye behov Morten Borrebæk 2015-01-15 13:08
203 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forslag om å fjerne geometritype 'område' for kulturminneBygning Morten Borrebæk 2015-01-05 15:28
209 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Terrengpunkter kan også benytte geomtetritype SVERM Morten Borrebæk 2015-01-06 10:47
212 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under Dvs. Kent Jonsrud 2021-03-23 11:14
213 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønsker at FiktivAvgrensningForAnlegg også skal kunne avgrense Bru Kent Jonsrud 2021-03-23 11:13
219 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal STATUS med en kode for tenkt tatt i bruk 2015-01-15 13:24
226 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Avgrensning av Bru med FiktivAvgrensningForAnlegg Kent Jonsrud 2021-03-23 11:11
227 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Kompkatifisering av ..REGISTRERINGSVERSJON Kent Jonsrud 2021-03-23 11:09
229 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil rekkefølge i gruppeelement ..ADRESSEBRUKSENHET Kartverkets Admin bruker Admin 2015-01-15 13:27
245 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Barnetråkk 2013-06-04 16:11
(1-25/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF