Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
249 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Adressekart - nye behov 2015-01-09 13:48
253 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Adresseparsell - behov for ny objekttype 2015-01-15 12:53
1088 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Assosiasjon mellom Kommune og SEFRAKminne 2018-01-18 13:18
245 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Barnetråkk 2013-06-04 16:11
261 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Behov ved heving av kartdata til SOSI 4.0 2015-01-09 11:41
1016 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Bygningstype. Ny standard. Kommer. 2014-02-04 10:42
1133 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal dårlige definisjoner av kodene i kodelista Synbarhet 2021-03-23 10:09
275 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal DATUM og PROJEKSJON skal inn på SOSI_objekt 2015-01-15 13:21
187 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Div Areal-egenskaper fra Matrikkelen (bl a sum av areal) må økes. 2015-01-15 13:21
262 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring av datatype 2015-01-15 13:27
200 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring i kodelisten, kommuner 2015-01-12 15:44
164 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring på objekttypen KulturminneBygning 2015-01-15 13:08
271 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring utført etter offisiell versjon. 2015-01-15 13:28
1048 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer i fagområdet reindrift (tre tegn i kodelistene ReinbeitebrukerID og ReinbeitedistriktID) 2015-04-22 09:23
165 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endringer på kodeliser og objekttyper i Kulturkapitlet. Fremkommet ved etablering av produktspesifikasjon 2015-01-12 12:47
1104 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer tilknyttet fagområdet Jordsmonn 2018-07-23 12:59
1107 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer tilknyttet fagområdet Luftfartshinder 2018-07-30 10:24
1113 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer tilknyttet fagområdet Vann 2018-08-23 09:30
1027 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Etableringsdato 2014-03-28 15:24
998 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal FeatureType Bygningspunkt er registrert i Kystkontur, men ser ikke ut til å være brukt. 2013-09-16 19:40
265 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Feilrettinger i modellen 2015-01-15 13:22
38 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Flere koder i kodeliste høydereferansesystem 2014-03-05 13:50
1022 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forretninger. Areal i forretning 2014-03-06 14:37
125 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag til endring av definisjoner på objekttyper 2015-01-09 11:37
119 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag til navntyper 2015-01-12 15:42
(1-25/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF