Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
22 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag om et nytt attributt (MobLandPrioritet) og en kodeliste som skal inn under generelle typer. Magnus Karge 2013-06-04 10:48
23 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SOSI Plan / Kommuneplan og Beskrivelse Kartverkets Admin bruker Admin 2016-01-08 09:07
26 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Håndtering av plandispensasjoner Erling Onstein 2013-06-04 10:58
31 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag om ny objekttype InnsjøRegulert Erling Onstein 2013-06-04 11:19
37 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Utvidelse av kodeliste Hinderflatetype Magnus Karge 2014-01-31 12:48
38 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Flere koder i kodeliste høydereferansesystem 2014-03-05 13:50
39 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SOSI_Objekt/Registrerings-versjon omdøpes til Etableringsversjon Kent Jonsrud 2021-03-23 11:34
40 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal behov for ny kode i kodelista "FriluftslivTilrettelegging" i fagområdet friluftsliv Magnus Karge 2013-06-04 10:46
41 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Vannforerkomstelv i sosi er registert som flate/punkt et sted (i SOSI-format-realiseringen) og senterlinje et annet (i UML-modellen) . Hva er rett? (ref epost til SOSI-sekretarietet 2013-01-14 kl 11:46) Erling Onstein 2015-01-12 15:45
45 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal UML-modellering av constraints Erling Onstein 2015-01-15 13:03
47 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye objekttyper - behov 2015-01-15 13:18
48 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Arealfdormål, feil forklaring på kodeverdi 2080 Erling Onstein 2015-01-15 13:25
49 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Håndtering av dobbeltgeometri Erling Onstein 2015-01-15 13:04
51 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal SOSI-koding av jaktvald/jaktfelt Erling Onstein 2015-01-09 13:47
52 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal SOSI Skreddata oppdateres for egenskapen SkredStatistikkSannsynlighet Morten Borrebæk 2015-01-15 13:01
57 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal KulturminneArt - ny egenskap på Kulturminne 2015-01-15 13:00
65 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SYMBOl og TEKST i SOSI-data Erling Onstein 2015-01-15 12:57
67 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil i SOSI Del 2 Objektkatalogen - generelle typer Erling Onstein 2013-06-04 11:56
68 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Kommunenummer - kodeliste utvides Erling Onstein 2015-01-09 13:43
72 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Enkeltsaker / dispensasjon Erling Onstein 2014-02-04 12:40
75 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Modell for nasjonale planoppgaver Erling Onstein 2013-06-04 12:07
117 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Gyldighet til geografiske objekter - behov for felles prinsipper Erling Onstein 2013-06-04 12:09
119 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag til navntyper 2015-01-12 15:42
124 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Grunnlinjepunkt: forslag til definisjon 2015-01-09 13:52
125 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag til endring av definisjoner på objekttyper 2015-01-09 11:37
127 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Steinbrudd - forslag til ny definisjon 2015-01-05 15:18
129 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Presentasjonav tekster 2015-01-15 13:06
136 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Stedsnavn - endringer i kodeliste Språk og NAVNTYPE 2015-01-09 11:46
140 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forslag til nye objekttyper fra FKB Kent Jonsrud 2021-03-23 11:28
142 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Servituttmodellen må tilpasses SOSI 4.0 2015-01-15 13:24
148 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Matrikkelbehov - SOGN som gruppeegenskap 2015-01-12 12:49
151 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Uttak av endringer siden en gitt dato Morten Borrebæk 2013-06-04 13:12
154 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Utvidelse av kodeliste for kommunenummer 2015-01-12 12:43
160 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal TerrenglinjeVeg - forslag til ny definisjon 2015-01-12 15:43
161 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye objekttyper foreslått i Bygninger Kent Jonsrud 2021-03-23 11:24
164 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring på objekttypen KulturminneBygning 2015-01-15 13:08
165 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endringer på kodeliser og objekttyper i Kulturkapitlet. Fremkommet ved etablering av produktspesifikasjon 2015-01-12 12:47
173 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal GRUNNLINJENUMMER - Upresist navn og definisjon på egenskapen 2015-01-12 15:36
174 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal VA-data - mangelfull 2015-01-12 12:52
175 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Tettsted - egenskaper - endring av Påkrevet til Opsjonell 2015-01-15 13:23
179 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Justering av definisjon for Vegskulderkant 2014-01-31 13:23
180 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Administrative og statistiske inndeling - nye behov Morten Borrebæk 2015-01-15 13:08
186 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Øke fra T50 til T100 på ...PRODUKT_FULLT_NAVN 2015-01-09 11:45
187 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Div Areal-egenskaper fra Matrikkelen (bl a sum av areal) må økes. 2015-01-15 13:21
189 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Passpunktmålingene som en egen�punkttype. 2015-01-05 10:12
196 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Høyde på flate 2015-01-05 10:22
200 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring i kodelisten, kommuner 2015-01-12 15:44
203 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forslag om å fjerne geometritype 'område' for kulturminneBygning Morten Borrebæk 2015-01-05 15:28
209 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Terrengpunkter kan også benytte geomtetritype SVERM Morten Borrebæk 2015-01-06 10:47
212 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under Dvs. Kent Jonsrud 2021-03-23 11:14
213 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønsker at FiktivAvgrensningForAnlegg også skal kunne avgrense Bru Kent Jonsrud 2021-03-23 11:13
219 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal STATUS med en kode for tenkt tatt i bruk 2015-01-15 13:24
223 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Objekttypen Idrettsanlegg - Nye geometrityper: Punkt og Flate�Ny egenskap: AnleggsKategori 2015-01-15 13:11
225 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Objekttyper og egenskaper 2015-01-12 15:46
226 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Avgrensning av Bru med FiktivAvgrensningForAnlegg Kent Jonsrud 2021-03-23 11:11
227 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Kompkatifisering av ..REGISTRERINGSVERSJON Kent Jonsrud 2021-03-23 11:09
229 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil rekkefølge i gruppeelement ..ADRESSEBRUKSENHET Kartverkets Admin bruker Admin 2015-01-15 13:27
244 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Temadatabehov - Friluftsliv 2013-06-04 16:10
245 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Barnetråkk 2013-06-04 16:11
248 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Innspill og spørsmål i forbindelse med egnskaper osv. 2015-01-15 14:29
249 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Adressekart - nye behov 2015-01-09 13:48
253 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Adresseparsell - behov for ny objekttype 2015-01-15 12:53
261 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Behov ved heving av kartdata til SOSI 4.0 2015-01-09 11:41
262 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring av datatype 2015-01-15 13:27
263 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Lagt inn manglene egenskaper i datatype 2015-01-15 13:23
265 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Feilrettinger i modellen 2015-01-15 13:22
271 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring utført etter offisiell versjon. 2015-01-15 13:28
275 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal DATUM og PROJEKSJON skal inn på SOSI_objekt 2015-01-15 13:21
279 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Generellt Samferdselspunkt 2014-01-31 13:18
300 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Landskap - kjerneområder for landbruk, definisjoner, egenskaper og en kodetabell 2013-06-04 17:29
959 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Se 9600088 2013-12-03 13:43
984 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Egne felt for definisjoner, forklaringer/innstrukser i UML-modellen Magnus Karge 2013-06-05 12:45
990 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal SOSI-hodet. Kopidata 2013-09-04 12:54
997 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Definisjon av oppdateringsdato og sluttdato Morten Borrebæk 2013-11-28 15:25
998 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal FeatureType Bygningspunkt er registrert i Kystkontur, men ser ikke ut til å være brukt. 2013-09-16 19:40
999 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Kodeliste "MyndighetKode" har navn KlimaOgForurensningsdirektoratet. Burde vært skiftet til Miljødirektoratet? Morten Borrebæk 2013-11-28 15:26
1000 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Kulturminner - Eiendomsinformasjon i SOSI del 2. 2013-09-17 11:58
1003 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Samkjøring mot fagområde Eiendomsinformasjon. Innmeldt høringssvar 2013 2013-11-13 12:48
1004 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Bedre forklaring til målemetodekodelista Kent Jonsrud 2021-03-23 11:05
1005 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endring i SOSI del 1 Kent Jonsrud 2021-03-23 11:01
1006 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Samme kodeliste i Sefrak og kulturminne? Magnus Karge 2014-02-18 10:08
1008 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal ArealressursGrunnforhold - ny kode for konstruert Magnus Karge 2013-12-05 13:18
1010 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Interessepunkt - objekttyper Morten Borrebæk 2013-12-11 14:00
1011 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Innføring av Undertype som del av datatypen Registreringsversjon Kent Jonsrud 2021-03-23 11:33
1012 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring i definisjon av egenskapen FriluftEierforhold i Friluftsliv 4.1 Magnus Karge 2014-01-21 09:15
1013 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal oppdatering av definisjoner på koder i kodeliste STATUS i generell del Morten Borrebæk 2014-01-22 13:37
1014 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal oppdatering kodeliste STATUS i generell del Morten Borrebæk 2014-01-22 13:43
1016 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Bygningstype. Ny standard. Kommer. 2014-02-04 10:42
1017 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil i fagområdestandard for Eiendomsinformasjon 4.5. - manglende assosiasjoner Olav Jenssen 2014-02-05 13:06
1018 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Behov for justeringer SOSI Vegnett (4.5.1, 4.6, 5.0?) Kent Jonsrud 2021-03-23 10:58
1019 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer i SOSI del 2 fra behov ved innføring av FKB-TraktorvegSti 4.5 Kent Jonsrud 2021-03-23 10:56
1020 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal ny kodelister "Ellipsoide" og "Geoidereferansemodell" Morten Borrebæk 2014-03-05 13:56
1021 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal mangler i modellen for Kyst og sjø 4.5 Morten Borrebæk 2014-03-12 10:27
1022 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forretninger. Areal i forretning 2014-03-06 14:37
1023 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal harmonisering kodeliste MaterialeBolt I6 med flere fra tidligere STU 2014-03-07 10:00
1024 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Postadresse ønskes modellert Erling Onstein 2014-03-12 09:19
1025 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal feil ordbruk i kodelista for høydereferansesystem Erling Onstein 2014-03-18 14:24
1026 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal GrensepunkttypeKode 2014-04-10 16:29
1027 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Etableringsdato 2014-03-28 15:24
1028 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal overflødig kode i kodelista AdministrativGrenseKode Erling Onstein 2014-04-03 11:46
(1-100/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF