Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
38 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Flere koder i kodeliste høydereferansesystem 2014-03-05 13:50
31 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag om ny objekttype InnsjøRegulert Erling Onstein 2013-06-04 11:19
22 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag om et nytt attributt (MobLandPrioritet) og en kodeliste som skal inn under generelle typer. Magnus Karge 2013-06-04 10:48
(201-203/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF