Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
136 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Stedsnavn - endringer i kodeliste Språk og NAVNTYPE 2015-01-09 11:46
129 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Presentasjonav tekster 2015-01-15 13:06
127 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Steinbrudd - forslag til ny definisjon 2015-01-05 15:18
125 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag til endring av definisjoner på objekttyper 2015-01-09 11:37
124 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Grunnlinjepunkt: forslag til definisjon 2015-01-09 13:52
119 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag til navntyper 2015-01-12 15:42
117 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Gyldighet til geografiske objekter - behov for felles prinsipper Erling Onstein 2013-06-04 12:09
75 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Modell for nasjonale planoppgaver Erling Onstein 2013-06-04 12:07
72 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Enkeltsaker / dispensasjon Erling Onstein 2014-02-04 12:40
68 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Kommunenummer - kodeliste utvides Erling Onstein 2015-01-09 13:43
67 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil i SOSI Del 2 Objektkatalogen - generelle typer Erling Onstein 2013-06-04 11:56
65 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SYMBOl og TEKST i SOSI-data Erling Onstein 2015-01-15 12:57
57 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal KulturminneArt - ny egenskap på Kulturminne 2015-01-15 13:00
52 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal SOSI Skreddata oppdateres for egenskapen SkredStatistikkSannsynlighet Morten Borrebæk 2015-01-15 13:01
51 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal SOSI-koding av jaktvald/jaktfelt Erling Onstein 2015-01-09 13:47
49 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Håndtering av dobbeltgeometri Erling Onstein 2015-01-15 13:04
48 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Arealfdormål, feil forklaring på kodeverdi 2080 Erling Onstein 2015-01-15 13:25
47 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye objekttyper - behov 2015-01-15 13:18
45 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal UML-modellering av constraints Erling Onstein 2015-01-15 13:03
41 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Vannforerkomstelv i sosi er registert som flate/punkt et sted (i SOSI-format-realiseringen) og senterlinje et annet (i UML-modellen) . Hva er rett? (ref epost til SOSI-sekretarietet 2013-01-14 kl 11:46) Erling Onstein 2015-01-12 15:45
40 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal behov for ny kode i kodelista "FriluftslivTilrettelegging" i fagområdet friluftsliv Magnus Karge 2013-06-04 10:46
39 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SOSI_Objekt/Registrerings-versjon omdøpes til Etableringsversjon Kent Jonsrud 2021-03-23 11:34
38 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Flere koder i kodeliste høydereferansesystem 2014-03-05 13:50
37 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Utvidelse av kodeliste Hinderflatetype Magnus Karge 2014-01-31 12:48
31 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Forslag om ny objekttype InnsjøRegulert Erling Onstein 2013-06-04 11:19
(176-200/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF