Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
140 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forslag til nye objekttyper fra FKB Kent Jonsrud 2021-03-23 11:28
279 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Generellt Samferdselspunkt 2014-01-31 13:18
1026 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal GrensepunkttypeKode 2014-04-10 16:29
173 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal GRUNNLINJENUMMER - Upresist navn og definisjon på egenskapen 2015-01-12 15:36
124 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Grunnlinjepunkt: forslag til definisjon 2015-01-09 13:52
117 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Gyldighet til geografiske objekter - behov for felles prinsipper Erling Onstein 2013-06-04 12:09
49 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Håndtering av dobbeltgeometri Erling Onstein 2015-01-15 13:04
26 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Håndtering av plandispensasjoner Erling Onstein 2013-06-04 10:58
1023 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal harmonisering kodeliste MaterialeBolt I6 med flere fra tidligere STU 2014-03-07 10:00
1073 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal harmoniseringsbehov av diverse kodelister som omhandler fundamenttyper I6 med flere fra tidligere STU 2016-10-11 14:53
1034 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal harmoniseringsbehov på tvers av nasjonale fagområder og INSPIRE I6 med flere fra tidligere STU 2014-05-30 14:13
196 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Høyde på flate 2015-01-05 10:22
1081 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal identiske krav og overlappende krav i standarden I6 med flere fra tidligere STU 2017-01-18 12:01
1011 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Innføring av Undertype som del av datatypen Registreringsversjon Kent Jonsrud 2021-03-23 11:33
1050 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal innspill fra GEOVEKST ledningsdata arbeidsgruppe til SOSI referansegruppe 1 vedrørende behovet for innføring av unike identifikatorer i SOSI Magnus Karge 2021-03-23 10:49
248 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Innspill og spørsmål i forbindelse med egnskaper osv. 2015-01-15 14:29
1132 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal innspill til endring av punkt 6.4 i Satellittbasert posisjonsbestemmelse 2020-09-28 11:14
1078 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal Innspill til SOSI - FDVU-dokumentasjon I6 med flere fra tidligere STU 2016-11-21 09:57
1077 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal Innspill til SOSI - FDVU-dokumentasjon I6 med flere fra tidligere STU 2016-11-21 09:57
1054 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Innspill til SOSI ledning 2015-12-23 11:33
1052 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Innspill til standardiseringsarbeidet SOSI ledning 5.0 fra Tore Paulsen 2015-08-10 11:51
1010 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Interessepunkt - objekttyper Morten Borrebæk 2013-12-11 14:00
1066 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Jaktvald i administrative enheter? I6 med flere fra tidligere STU 2016-06-27 11:22
179 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Justering av definisjon for Vegskulderkant 2014-01-31 13:23
999 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Kodeliste "MyndighetKode" har navn KlimaOgForurensningsdirektoratet. Burde vært skiftet til Miljødirektoratet? Morten Borrebæk 2013-11-28 15:26
(76-100/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF