Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
1087 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Oppdateringsdato i SOSI_Fellesegenskaper 2018-01-18 13:13
1086 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal konflikt mellom kodeliste kommunenummer og objekttype kommune (tilsvarende for fylker) I6 med flere fra tidligere STU 2017-11-22 13:34
1085 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal mangler kobling til eksterne kodelister Kent Jonsrud 2017-08-29 18:22
1084 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal overlappende krav om definisjoner I6 med flere fra tidligere STU 2017-02-28 10:47
1083 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal feil i kravtekst - krav/19 I6 med flere fra tidligere STU 2017-02-21 11:51
1082 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal feil i kravtekst - req/uml/structure I6 med flere fra tidligere STU 2017-02-21 11:01
1081 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal identiske krav og overlappende krav i standarden I6 med flere fra tidligere STU 2017-01-18 12:01
1080 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal feil eksempel i 12.1.1 og uklarhet ang. bruk av "utkast" som del av pakkenavn I6 med flere fra tidligere STU 2017-01-10 13:19
1079 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal feil i kravtekst - applikasjonsskjemapakkenavn vs. SOSI_kortnavn I6 med flere fra tidligere STU 2016-11-22 09:49
1078 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal Innspill til SOSI - FDVU-dokumentasjon I6 med flere fra tidligere STU 2016-11-21 09:57
1077 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal Innspill til SOSI - FDVU-dokumentasjon I6 med flere fra tidligere STU 2016-11-21 09:57
1075 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal Blomst vs. Blomsterbeplantning og hva skal den være subtype av I6 med flere fra tidligere STU 2016-10-28 16:29
1074 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal overlapp av krav i standarden I6 med flere fra tidligere STU 2016-10-27 09:34
1073 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal harmoniseringsbehov av diverse kodelister som omhandler fundamenttyper I6 med flere fra tidligere STU 2016-10-11 14:53
1072 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal navneendring kodeliste Materiale I6 med flere fra tidligere STU 2016-10-11 13:27
1071 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal Kodelisteverdier i henhold til navneregler I6 med flere fra tidligere STU 2016-12-09 11:42
1070 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal enumeration med måneder i landskapsarkitektur/generelle typer I6 med flere fra tidligere STU 2016-09-15 15:46
1069 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal Produktinformasjon - harmonisering Ledning 4.6 med Landskapsarkitektur 5.0 Kent Jonsrud 2016-09-13 09:53
1068 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal motsigende krav i standarden I6 med flere fra tidligere STU 2016-08-25 14:00
1067 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal underspesifiserte krav/anbefalinger - noen krav baserer seg på ikke påpkrevde elementer 2016-08-23 10:44
1066 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Jaktvald i administrative enheter? I6 med flere fra tidligere STU 2016-06-27 11:22
1065 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal SOSI-modellstatusverdier (utvidelse og life cycle diagram) I6 med flere fra tidligere STU 2016-06-02 11:48
1064 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal tilpasse tekst i 12.1.1 faktiske forhold/planer I6 med flere fra tidligere STU 2016-06-02 11:30
1063 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal SOSI - regler for UML modellering versjon 5.0 Morten Borrebæk 2016-05-25 10:15
1062 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Beskrivelse av teksplassering og symbol Morten Borrebæk 2016-04-19 08:41
(51-75/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF