Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
1069 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal Produktinformasjon - harmonisering Ledning 4.6 med Landskapsarkitektur 5.0 Kent Jonsrud 2016-09-13 09:53
1121 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal presisering av SOSI-UML-profil Kent Jonsrud 2020-07-14 11:58
129 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Presentasjonav tekster 2015-01-15 13:06
1091 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Potensielle tillegg til SOSI Biologisk mangfold I6 med flere fra tidligere STU 2018-03-16 10:32
1024 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Postadresse ønskes modellert Erling Onstein 2014-03-12 09:19
189 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Passpunktmålingene som en egen�punkttype. 2015-01-05 10:12
1084 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal overlappende krav om definisjoner I6 med flere fra tidligere STU 2017-02-28 10:47
1074 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal overlapp av krav i standarden I6 med flere fra tidligere STU 2016-10-27 09:34
1028 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal overflødig kode i kodelista AdministrativGrenseKode Erling Onstein 2014-04-03 11:46
1087 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Oppdateringsdato i SOSI_Fellesegenskaper 2018-01-18 13:13
1014 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal oppdatering kodeliste STATUS i generell del Morten Borrebæk 2014-01-22 13:43
1013 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal oppdatering av definisjoner på koder i kodeliste STATUS i generell del Morten Borrebæk 2014-01-22 13:37
225 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Objekttyper og egenskaper 2015-01-12 15:46
223 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Objekttypen Idrettsanlegg - Nye geometrityper: Punkt og Flate�Ny egenskap: AnleggsKategori 2015-01-15 13:11
1056 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nøsteretning ved etablering av flate og øy i flate 2016-01-08 13:33
1035 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal nytt attributt førstgangVernet Magnus Karge 2014-06-27 10:13
161 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye objekttyper foreslått i Bygninger Kent Jonsrud 2021-03-23 11:24
47 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye objekttyper - behov 2015-01-15 13:18
1112 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye koder tilknyttet fagområdet Samfunnssikkerhet 2018-08-14 09:05
1102 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye koder og annet tillegg tilknyttet fagområdet Friluftsliv 2018-07-11 11:48
1097 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye koder i fagområdet Forurensning 2018-05-24 10:38
1100 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye koder i fagområdet Bane 2018-07-04 09:10
1105 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye egenskaper, datatyper, koder og kodelister tilknyttet fagområdet Kulturminner 2018-07-25 11:54
1106 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye egenskaper tilknyttet fagområdet Landskap 2018-07-30 08:33
1095 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye egenskaper tilknyttet fagområdet Biologisk mangfold I6 med flere fra tidligere STU 2018-05-16 09:09
(51-75/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF