Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
213 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønsker at FiktivAvgrensningForAnlegg også skal kunne avgrense Bru Kent Jonsrud 2021-03-23 11:13
219 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal STATUS med en kode for tenkt tatt i bruk 2015-01-15 13:24
223 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Objekttypen Idrettsanlegg - Nye geometrityper: Punkt og Flate�Ny egenskap: AnleggsKategori 2015-01-15 13:11
225 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Objekttyper og egenskaper 2015-01-12 15:46
226 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Avgrensning av Bru med FiktivAvgrensningForAnlegg Kent Jonsrud 2021-03-23 11:11
227 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Kompkatifisering av ..REGISTRERINGSVERSJON Kent Jonsrud 2021-03-23 11:09
229 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil rekkefølge i gruppeelement ..ADRESSEBRUKSENHET Kartverkets Admin bruker Admin 2015-01-15 13:27
244 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Temadatabehov - Friluftsliv 2013-06-04 16:10
245 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Barnetråkk 2013-06-04 16:11
248 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Innspill og spørsmål i forbindelse med egnskaper osv. 2015-01-15 14:29
249 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Adressekart - nye behov 2015-01-09 13:48
253 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Adresseparsell - behov for ny objekttype 2015-01-15 12:53
261 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Behov ved heving av kartdata til SOSI 4.0 2015-01-09 11:41
262 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring av datatype 2015-01-15 13:27
263 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Lagt inn manglene egenskaper i datatype 2015-01-15 13:23
265 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Feilrettinger i modellen 2015-01-15 13:22
271 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring utført etter offisiell versjon. 2015-01-15 13:28
275 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal DATUM og PROJEKSJON skal inn på SOSI_objekt 2015-01-15 13:21
279 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Generellt Samferdselspunkt 2014-01-31 13:18
300 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Landskap - kjerneområder for landbruk, definisjoner, egenskaper og en kodetabell 2013-06-04 17:29
959 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Se 9600088 2013-12-03 13:43
984 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Egne felt for definisjoner, forklaringer/innstrukser i UML-modellen Magnus Karge 2013-06-05 12:45
990 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal SOSI-hodet. Kopidata 2013-09-04 12:54
997 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Definisjon av oppdateringsdato og sluttdato Morten Borrebæk 2013-11-28 15:25
998 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal FeatureType Bygningspunkt er registrert i Kystkontur, men ser ikke ut til å være brukt. 2013-09-16 19:40
(51-75/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF