Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
997 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Definisjon av oppdateringsdato og sluttdato Morten Borrebæk 2013-11-28 15:25
1089 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal definisjon feature type I6 med flere fra tidligere STU 2018-02-14 14:38
187 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Div Areal-egenskaper fra Matrikkelen (bl a sum av areal) må økes. 2015-01-15 13:21
984 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Egne felt for definisjoner, forklaringer/innstrukser i UML-modellen Magnus Karge 2013-06-05 12:45
1127 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal eksterne avhengigheter på produktspesifikasjonsnivå Kent Jonsrud 2020-08-19 16:19
262 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring av datatype 2015-01-15 13:27
1012 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring i definisjon av egenskapen FriluftEierforhold i Friluftsliv 4.1 Magnus Karge 2014-01-21 09:15
200 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring i kodelisten, kommuner 2015-01-12 15:44
1005 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endring i SOSI del 1 Kent Jonsrud 2021-03-23 11:01
164 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring på objekttypen KulturminneBygning 2015-01-15 13:08
271 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring utført etter offisiell versjon. 2015-01-15 13:28
1048 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer i fagområdet reindrift (tre tegn i kodelistene ReinbeitebrukerID og ReinbeitedistriktID) 2015-04-22 09:23
1036 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal endringer i kodelister Verneform, ForvaltningsmyndighetType, VernVerneplan Magnus Karge 2014-06-27 10:48
1019 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer i SOSI del 2 fra behov ved innføring av FKB-TraktorvegSti 4.5 Kent Jonsrud 2021-03-23 10:56
165 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endringer på kodeliser og objekttyper i Kulturkapitlet. Fremkommet ved etablering av produktspesifikasjon 2015-01-12 12:47
1058 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal endringer som bør vurderes ifm. en revisjon av SOSI Regler for UML-modellering I6 med flere fra tidligere STU 2017-01-07 19:53
1104 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer tilknyttet fagområdet Jordsmonn 2018-07-23 12:59
1107 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer tilknyttet fagområdet Luftfartshinder 2018-07-30 10:24
1113 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer tilknyttet fagområdet Vann 2018-08-23 09:30
1135 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal enhetlig bruk av termer i hele dokumentet Magnus Karge 2020-11-12 13:48
72 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Enkeltsaker / dispensasjon Erling Onstein 2014-02-04 12:40
1070 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal enumeration med måneder i landskapsarkitektur/generelle typer I6 med flere fra tidligere STU 2016-09-15 15:46
1047 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal EPSG-koder som tilsvarer UTM-sonene i Euref89 Morten Borrebæk 2015-03-26 08:29
1027 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Etableringsdato 2014-03-28 15:24
998 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal FeatureType Bygningspunkt er registrert i Kystkontur, men ser ikke ut til å være brukt. 2013-09-16 19:40
(26-50/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF