Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
127 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Steinbrudd - forslag til ny definisjon 2015-01-05 15:18
129 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Presentasjonav tekster 2015-01-15 13:06
136 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Stedsnavn - endringer i kodeliste Språk og NAVNTYPE 2015-01-09 11:46
140 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forslag til nye objekttyper fra FKB Kent Jonsrud 2021-03-23 11:28
142 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Servituttmodellen må tilpasses SOSI 4.0 2015-01-15 13:24
148 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Matrikkelbehov - SOGN som gruppeegenskap 2015-01-12 12:49
151 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Uttak av endringer siden en gitt dato Morten Borrebæk 2013-06-04 13:12
154 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Utvidelse av kodeliste for kommunenummer 2015-01-12 12:43
160 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal TerrenglinjeVeg - forslag til ny definisjon 2015-01-12 15:43
161 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Nye objekttyper foreslått i Bygninger Kent Jonsrud 2021-03-23 11:24
164 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring på objekttypen KulturminneBygning 2015-01-15 13:08
165 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endringer på kodeliser og objekttyper i Kulturkapitlet. Fremkommet ved etablering av produktspesifikasjon 2015-01-12 12:47
173 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal GRUNNLINJENUMMER - Upresist navn og definisjon på egenskapen 2015-01-12 15:36
174 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal VA-data - mangelfull 2015-01-12 12:52
175 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Tettsted - egenskaper - endring av Påkrevet til Opsjonell 2015-01-15 13:23
179 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Justering av definisjon for Vegskulderkant 2014-01-31 13:23
180 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Administrative og statistiske inndeling - nye behov Morten Borrebæk 2015-01-15 13:08
186 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Øke fra T50 til T100 på ...PRODUKT_FULLT_NAVN 2015-01-09 11:45
187 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Div Areal-egenskaper fra Matrikkelen (bl a sum av areal) må økes. 2015-01-15 13:21
189 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Passpunktmålingene som en egen�punkttype. 2015-01-05 10:12
196 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Høyde på flate 2015-01-05 10:22
200 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring i kodelisten, kommuner 2015-01-12 15:44
203 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forslag om å fjerne geometritype 'område' for kulturminneBygning Morten Borrebæk 2015-01-05 15:28
209 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Terrengpunkter kan også benytte geomtetritype SVERM Morten Borrebæk 2015-01-06 10:47
212 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under Dvs. Kent Jonsrud 2021-03-23 11:14
(26-50/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF