Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
1046 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønskede endringer i fagområdet Jordsmonn 2015-03-10 10:38
1045 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønskede endringer i fagområdet Arealressurs 2015-03-10 10:35
1037 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal skrivefeil initial value "TOP" i kodeliste Høydereferanse under Generelle typer 4.5 og 5.0 2014-08-19 15:31
1027 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Etableringsdato 2014-03-28 15:24
1026 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal GrensepunkttypeKode 2014-04-10 16:29
1022 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forretninger. Areal i forretning 2014-03-06 14:37
1016 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Bygningstype. Ny standard. Kommer. 2014-02-04 10:42
1003 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Samkjøring mot fagområde Eiendomsinformasjon. Innmeldt høringssvar 2013 2013-11-13 12:48
1000 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Kulturminner - Eiendomsinformasjon i SOSI del 2. 2013-09-17 11:58
998 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal FeatureType Bygningspunkt er registrert i Kystkontur, men ser ikke ut til å være brukt. 2013-09-16 19:40
990 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal SOSI-hodet. Kopidata 2013-09-04 12:54
959 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Se 9600088 2013-12-03 13:43
300 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Landskap - kjerneområder for landbruk, definisjoner, egenskaper og en kodetabell 2013-06-04 17:29
279 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Generellt Samferdselspunkt 2014-01-31 13:18
275 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal DATUM og PROJEKSJON skal inn på SOSI_objekt 2015-01-15 13:21
271 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring utført etter offisiell versjon. 2015-01-15 13:28
265 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Feilrettinger i modellen 2015-01-15 13:22
263 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Lagt inn manglene egenskaper i datatype 2015-01-15 13:23
262 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring av datatype 2015-01-15 13:27
261 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Behov ved heving av kartdata til SOSI 4.0 2015-01-09 11:41
253 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Adresseparsell - behov for ny objekttype 2015-01-15 12:53
249 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Adressekart - nye behov 2015-01-09 13:48
248 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Innspill og spørsmål i forbindelse med egnskaper osv. 2015-01-15 14:29
245 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Barnetråkk 2013-06-04 16:11
244 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Temadatabehov - Friluftsliv 2013-06-04 16:10
(26-50/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF