Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
213 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Ønsker at FiktivAvgrensningForAnlegg også skal kunne avgrense Bru Kent Jonsrud 2021-03-23 11:13
219 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal STATUS med en kode for tenkt tatt i bruk 2015-01-15 13:24
223 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Objekttypen Idrettsanlegg - Nye geometrityper: Punkt og Flate�Ny egenskap: AnleggsKategori 2015-01-15 13:11
225 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Objekttyper og egenskaper 2015-01-12 15:46
226 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Avgrensning av Bru med FiktivAvgrensningForAnlegg Kent Jonsrud 2021-03-23 11:11
227 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Kompkatifisering av ..REGISTRERINGSVERSJON Kent Jonsrud 2021-03-23 11:09
229 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil rekkefølge i gruppeelement ..ADRESSEBRUKSENHET Kartverkets Admin bruker Admin 2015-01-15 13:27
244 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Temadatabehov - Friluftsliv 2013-06-04 16:10
245 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Barnetråkk 2013-06-04 16:11
248 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Innspill og spørsmål i forbindelse med egnskaper osv. 2015-01-15 14:29
249 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Adressekart - nye behov 2015-01-09 13:48
253 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Adresseparsell - behov for ny objekttype 2015-01-15 12:53
261 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Behov ved heving av kartdata til SOSI 4.0 2015-01-09 11:41
262 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring av datatype 2015-01-15 13:27
263 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Lagt inn manglene egenskaper i datatype 2015-01-15 13:23
265 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Feilrettinger i modellen 2015-01-15 13:22
271 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring utført etter offisiell versjon. 2015-01-15 13:28
275 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal DATUM og PROJEKSJON skal inn på SOSI_objekt 2015-01-15 13:21
279 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Generellt Samferdselspunkt 2014-01-31 13:18
300 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Landskap - kjerneområder for landbruk, definisjoner, egenskaper og en kodetabell 2013-06-04 17:29
959 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Se 9600088 2013-12-03 13:43
984 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Egne felt for definisjoner, forklaringer/innstrukser i UML-modellen Magnus Karge 2013-06-05 12:45
990 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal SOSI-hodet. Kopidata 2013-09-04 12:54
997 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Definisjon av oppdateringsdato og sluttdato Morten Borrebæk 2013-11-28 15:25
998 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal FeatureType Bygningspunkt er registrert i Kystkontur, men ser ikke ut til å være brukt. 2013-09-16 19:40
999 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Kodeliste "MyndighetKode" har navn KlimaOgForurensningsdirektoratet. Burde vært skiftet til Miljødirektoratet? Morten Borrebæk 2013-11-28 15:26
1000 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Kulturminner - Eiendomsinformasjon i SOSI del 2. 2013-09-17 11:58
1003 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Samkjøring mot fagområde Eiendomsinformasjon. Innmeldt høringssvar 2013 2013-11-13 12:48
1004 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Bedre forklaring til målemetodekodelista Kent Jonsrud 2021-03-23 11:05
1005 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endring i SOSI del 1 Kent Jonsrud 2021-03-23 11:01
1006 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Samme kodeliste i Sefrak og kulturminne? Magnus Karge 2014-02-18 10:08
1008 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal ArealressursGrunnforhold - ny kode for konstruert Magnus Karge 2013-12-05 13:18
1010 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Interessepunkt - objekttyper Morten Borrebæk 2013-12-11 14:00
1011 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Innføring av Undertype som del av datatypen Registreringsversjon Kent Jonsrud 2021-03-23 11:33
1012 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Endring i definisjon av egenskapen FriluftEierforhold i Friluftsliv 4.1 Magnus Karge 2014-01-21 09:15
1013 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal oppdatering av definisjoner på koder i kodeliste STATUS i generell del Morten Borrebæk 2014-01-22 13:37
1014 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Tilbakemelding Normal oppdatering kodeliste STATUS i generell del Morten Borrebæk 2014-01-22 13:43
1016 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Bygningstype. Ny standard. Kommer. 2014-02-04 10:42
1017 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Feil i fagområdestandard for Eiendomsinformasjon 4.5. - manglende assosiasjoner Olav Jenssen 2014-02-05 13:06
1018 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Behov for justeringer SOSI Vegnett (4.5.1, 4.6, 5.0?) Kent Jonsrud 2021-03-23 10:58
1019 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Endringer i SOSI del 2 fra behov ved innføring av FKB-TraktorvegSti 4.5 Kent Jonsrud 2021-03-23 10:56
1020 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal ny kodelister "Ellipsoide" og "Geoidereferansemodell" Morten Borrebæk 2014-03-05 13:56
1021 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal mangler i modellen for Kyst og sjø 4.5 Morten Borrebæk 2014-03-12 10:27
1022 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Forretninger. Areal i forretning 2014-03-06 14:37
1023 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal harmonisering kodeliste MaterialeBolt I6 med flere fra tidligere STU 2014-03-07 10:00
1024 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal Postadresse ønskes modellert Erling Onstein 2014-03-12 09:19
1025 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal feil ordbruk i kodelista for høydereferansesystem Erling Onstein 2014-03-18 14:24
1026 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal GrensepunkttypeKode 2014-04-10 16:29
1027 SOSI standarder Innmeldte kommentarer I prosess Normal Etableringsdato 2014-03-28 15:24
1028 SOSI standarder Innmeldte kommentarer Til etterretning Normal overflødig kode i kodelista AdministrativGrenseKode Erling Onstein 2014-04-03 11:46
(51-100/203) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF