Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #72

Enkeltsaker / dispensasjon

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2010-03-17
Due date:
Standard:
SOSI standard Plan
Kontaktperson:
Wenche Stinessen
Bedrift, etat, virksomhet:
Trondheim kommune
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG9
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Enkeltsaker/dispensasjon
Jf pbl kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser i loven. Det kan også settes vilkår for dispensasjonen. På
denne bakgrunn foreslås tre nye egenskaper for objekttypen PblTiltak
knyttet til problemstillingen med dispensasjon:
· Ny opsjonell egenskap PblDispensasjonsvarighet foreslås
· Ny opsjonell egenskap PblDispensasjonsvarighetDato foreslås
(betinget av at PblDispensasjonsvarighet=2)
· Ny opsjonell egenskap PblDispensasjonsvilkår (boolean) foreslås

<<CodeList>>
PblDispensasjonsvarighet
Definisjon/lovref:
+ varigDispensasjon = 1
+ midlertidigDispensasjonTidsbestemt = 2
+ midlertidigDispensasjonUbestemtTid = 3
- pbl § 19-2, 1.ledd
- pbl § 19-3, 1.ledd
- pbl § 19-3, 1.ledd

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2010-03-17

#2 Updated by Erling Onstein over 7 years ago

Fra SOSI Ag9 14.sept 2010:
----------------------------
Kommentar SOSI-sekr: Usikker på om dette passer inn her. Dispensasjoner er håndtert som «hendelse» i planregisteret.

Vedtak: Må utredes nærmere, bl.a. forholdet mellom ”tiltaksbasen” med overføring til planregisteret – Erling O. sjekker med Endre Leivestad.

Also available in: Atom PDF