Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #68

Kommunenummer - kodeliste utvides

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2010-03-29
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
Erling Onstein
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Abas

I samordningsmøte SOSI - matrikkelen 2010-03-29 ble det etter en diskusjon
kommet til at kodeliste for kommuner (SOSI KOMM) må inneholde også utgåtte
kommuner og andre områder som behandles som kommuner (øyer i nord-områdene
og sokkelen utenfor)

Det bør vurderes å innføre "gyldig-fra" og "gyldig-til" for kommunenummer
.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2010-03-29

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger

Also available in: Atom PDF