Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #65

SYMBOl og TEKST i SOSI-data

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2010-04-15
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle konsepter
Kontaktperson:
Erling Onstein
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Del1

Fra refarat SOSI Ag9 2010 04 07:

- AG 9 har behov for at plan-dataset skal inneholde informasjon som
symbol og tekst ivaretar i dag, jf. kap. 10 i del 1 Realisering i
SOSI-format og GML. Forventer en avklaring på hvordan dette skal gjøres.

- Geometrimodellen for SOSI slik den er beskrevet i SOSI Del 1 har
ikke TEKST og SYMBOL som geometrityper, men har de kun som kartografiske
element. Det er imidlertid praksis inne fagområdet å benytte disse. For
ikke å lage urimelige utfordringer benyttes derfor i SOSI Plan 4.2
kartografiske element TEKST som geometritype i SOSI-realiseringen av
KpPåskrift og RpPåskrift. Av samme grunn benyttes kartografiske element
SYMBOL som geometritype for SOSI-realiseringen av RpJuridiskPunkt. Det
forventes at SOSI Ag1 før SOSI Plan 4.3 skal gis ut, gir regler for
hvordan tekst og symbol skal brukes i SOSI.

SOSI Plan 4.3 skal være klar til å tas i bruk 01.01.2011

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2010-04-15

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Generelle konsepter

Also available in: Atom PDF