Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #57

KulturminneArt - ny egenskap på Kulturminne

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2011-02-18
Due date:
Standard:
SOSI standard Kulturminner
Kontaktperson:
Olav Jenssen
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Kultur

Riksantikvaren foreslåt ny egenskap på Kulturminne. Ny egenskap
kulturminneArt med definisjon viser kva type kulturminne det dreier seg om

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2011-02-18

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Kulturminner

Also available in: Atom PDF