Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #49

Håndtering av dobbeltgeometri

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2011-09-13
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle konsepter
Kontaktperson:
Erling Onstein
Bedrift, etat, virksomhet:
SK
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Del1

Vedtak i SOSI Ag9, 22.mars 2011 sak 8:
Vedtak:
Bestemmelser om hvilke objekter som kan overlappe og hvordan de kan
overlappe, og hvilke som ikke kan overlappe, hører naturlig til i den
konseptuelle modellen i SOSI Plan, slik den finnes i SOSI Del 2 Generell
objektkatalog.
Det forventes at SOSI-sekretariatet, basert på diskusjon i Ag9, foreslår en
mest mulig generell metode for løsning på dette. Løsningen må ha med
forklaringer på hvordan "overlapps-reglene" skal håndteres i SOSI-kontroll.
Løsningen må vedtas i SOSI Ag1 før den innarbeides i SOSI Plan.
MD må vurdere om det er behov for at håndtering av overlappende flater
presiseres nærmere i nasjonal produktspesifikasjon del 1 punkt 1.7.2, med
for
eksempel illustrasjon med ref. fra flater til linjene med koder, jf.
bildeover.

(for resten av saken henvises til referat fra SOSI Ag9)

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2011-09-13

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Generelle konsepter

Also available in: Atom PDF