Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #45

UML-modellering av constraints

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2011-11-10
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle konsepter
Kontaktperson:
Knut Jetlund
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens vegvesen
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Del1. Retningslinjer for UMLmodellering

Data Model Specification

Page: 4

Modellering av Constraints

Melding fra Knut Jetlund 20111027:
Betingelsen "minst en av lineærPosisjon og senterlinje" - burde skrives
som constraint tilsvarende INSPIRE:

Kommentar Erling 20111110:

Forslaget over strider mot det som star I SOSI Del 1
UML-modellerings-regler:

Men dette er vel prinsipper som godt kan revideres!

I en UML-modell kan det legges constraints bade på
klasse/feature-type-nivå og på attributt-nivå.
Dette er gjort i eksempelet under.

Det er kun attributtene på klassen som vises i klassediagrammet.
I en rapport-generator kan begge typene attributter ”tvinges fram”:

En constraint som i eksempelet, der minst en av de to geometritypene skal
benyttes, er vel i natur mer koblet til attributtene enn til klassen.

Vet noen av dere mer om hvordan dette kan uttrykkes slik at det kan
sjekkes automatisk når det kommer til et datasett?

Under følger eksempel fra Samferdsel generll 4.5-forslaget, der
betingelsen er med på 3 ulike måter:
· Som note i klassediagrammet
· Som klasse-constraint (vises i klasse-boksen, nederste etasje)
·
Som attributt-constraints for de to involverte attributtene (kan kun
tvinges fram i en tekstlig rapport)

Vi må velge en av de to siste metodene.

Figur 2
Samlemodell

ŦfeatureTypeŧ RuteGenerell
rute for ferdsel generelt

-- Definition --
route for general ??traffic/travel

Element constraint

Navn
Definisjon/Forklaring
Type

FeatureType: Minst en av linærPosisjon og senterlinje

Invariant

Attributter

Navn
Definisjon/Forklaring
Multipl
Kode
Type

lineærPosisjon

Feature constraint
Name

Attr1: Minst en av lineærPosisjon og senterlinje

[0..1]

LineærPosisjonStrekning

senterlinje
forløp som følger objektets sentrale del

-- Definition --
cource follwed by the central part of the object

Feature constraint
Name

Attr2: Minst en av lineærPosisjon og senterlinje

[0..1]

Kurve

navn
navn på rute
[0..1]

CharacterString

rutenummer
nummer på samferdsels- eller friluftsrute

--Definition--
transport or outdoor recreational route number
[0..1]

Integer

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2011-11-10

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Generelle konsepter

Also available in: Atom PDF