Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #39

SOSI_Objekt/Registrerings-versjon omdøpes til Etableringsversjon

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2013-04-15
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Erling Onstein
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Dette er gjeldende definisjon av SOSI-objekt-egenskapen
Registreringsversjon.


angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved
datafangst

Eksempel:
I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike
registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for
objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til
versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde
av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et
kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig
registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne
skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved
datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.
-------------------------------------------

Her bør registering byttes ut med etablering, for å få en mer generell
bruk.
Dagens Registreringsversjon er nok mest tilpasset FKB.
For også å være "spiselig" for Plan-sammenheng, der etableingsversjon
trengs.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2013-04-15

#2 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess

#3 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Assignee changed from Erling Onstein to Kent Jonsrud

vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF