Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #37

Utvidelse av kodeliste Hinderflatetype

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2013-03-22
Due date:
Standard:
SOSI standard Lufthavn
Kontaktperson:
Mariann Nilssen
Bedrift, etat, virksomhet:
Avinor
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7a
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Utvidelse av kodeliste Hinderflatetype med kodene som ligger i kodeliste
LFH_hinderomådetype i kapittel Luftfartshinder

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Description updated (diff)
  • Assignee set to Magnus Karge
  • Start date changed from 2013-06-03 to 2013-03-22
  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG7a

#2 Updated by Erling Onstein over 7 years ago

  • Description updated (diff)
  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Lufthavn

#3 Updated by Erling Onstein over 7 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess

Also available in: Atom PDF