Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #275

DATUM og PROJEKSJON skal inn på SOSI_objekt

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2006-03-29
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Svein-Tore Nummedal,
Bedrift, etat, virksomhet:
MapSolutions
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Del1
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI SEKR

Spørsmål om DATUM og PROJEKSJON skal inn på SOSI_objekt

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2006-03-29

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Generelle typer

#3 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG1

Also available in: Atom PDF