Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #261

Behov ved heving av kartdata til SOSI 4.0

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2007-02-15
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
Anders Skoglund
Bedrift, etat, virksomhet:
Norsk Polarinstitutt
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Abas
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI AG5,AG6

- Vi finner ingen objekttyper som passer for følgende tema:
- Regioner på Svalbard (Nordenskiöld Land, Sørkapp Land, Nordaustlandet
osv.)
- Områder (i naturvernområder) med ferdselsforbud visse tider av året
- Utmål
 
- Noen av navneobjekttypene vi har ved Polarinstituttet er ikke
implementert i standarden: hytter (det blir feil å kalle alle hyttene på
Svalbard for ”fritidsboliger”), stasjoner (radio, meteorologi), utmål,
elvesletter, morener (vi synes navneobjekttypen ”sand” kan være en direkte
feil beskrivelse), iskupler, pass/skar på isbreer, havstrømmer og
undersjøiske bukter, platåer og odder.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-02-15

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG5

Also available in: Atom PDF