Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #23

SOSI Plan / Kommuneplan og Beskrivelse

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2013-03-04
Due date:
Standard:
SOSI standard Plan
Kontaktperson:
Endre Leivestad
Bedrift, etat, virksomhet:
Bergen kommune
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG9
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Får egenskapsfeil for hensynssone ŦKpFareområdeŧ. Her er det i følge
SOSI-standarden ikke lov å bruke egenskapen "Beskrivelse" merkelig nok.
Dette er lov for de andre typene hensynssoner. Er dette en glipp i SOSI
eller er det SOSI-kontroll som er kodet litt strengt?
Fra SOSI-sekretariatet/Erling 2013 03 04

Beskrivelse er en SOSI-egenskap som skal benyttes til å forklare nærmere
hva som menes med "samle-sekker" med formålskoder. I SOSI Del 2 Plan 4.5,
er det satt på følgende kommentar til KpArealformålOmråde: beskrivelse er
påkrevd dersom arealformål har en av veridene:
1500, 1800, 2800, 3800, 4010, 4800, 6800

(oppdatert etter Ag9-vedtak 2010-06-10):

Imidlertid er også beskrivelse kommet med på mange (alle?) hensynssonene
også, uten at sonene har fått "kodeverdier" av sekkepost-typen (jfr lista
over).

Skal alle hensynssonene ha beskrivelse som lovlig egenskap, eller skal den
fjernes?

PS! I dagens SOSI Plan 4.5 er beskrivelse lov på mange av objekttypene. I
produktspesifikasjon for kommuneplan (versjon 20120416) mangler den på
KpFareSone. Dette kan ikke forklares på anna måte nn at det er en feil som
må rettes i produktspesifikasjonen.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Assignee set to Kartverkets Admin bruker Admin
  • Start date changed from 2013-05-30 to 2013-03-04

#2 Updated by Berit Nordtug almost 6 years ago

I spesifikasjon for Kommuneplan har enkelte hensynsone-objekter ..BESKRIVELSE som tillatt egenskap, andre ikke. Det synes ikke som om det er et system. Kan se ut som om det er uteglemt at alle skal ha ..BESKRIVELSE.

Also available in: Atom PDF