Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #213

Ønsker at FiktivAvgrensningForAnlegg også skal kunne avgrense Bru

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2007-12-20
Due date:
Standard:
SOSI standard Bygningsmessige anlegg
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
nn
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Brukernavn (tildelt) ikke kjent i Redmine: Magni Busterud
Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Bygnan
Ansvarlig ikke kjent i Redmine: SOSI AG5,SEKR

Ønske fra FKB-spesifikasjonen ...

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2007-12-20

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Bygningsmessige anlegg
  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from Feil under import to SOSI AG5

#3 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Assignee set to Kent Jonsrud

vurderes ifb. med revisjon av FKB-Bygg som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF