Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #136

Stedsnavn - endringer i kodeliste Språk og NAVNTYPE

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2009-10-09
Due date:
Standard:
SOSI standard Stedsnavn
Kontaktperson:
Johnny Andersen
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG8
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Navn

Språk:
Nytt kodenavn Kvensk med kode KV

Nye/justerte kodenavn i Navntype (4. Kystdata)

Dokumentet i sin helhet kan leses på
http://www.statkart.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=36817

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-10-09

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Stedsnavn

Also available in: Atom PDF