Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #127

Steinbrudd - forslag til ny definisjon

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2009-11-13
Due date:
Standard:
SOSI standard Arealbruk
Kontaktperson:
Øystein Dokken
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Areal

Steinbrudd:      Dårlig definisjon, og henvisning til avgrensning bør
fjernes.
Forslag til ny definisjon:
dagbrudd for uttak av malm, skifer, sand, grus, pukk eller liknende.

Gruve:          Ikke fullstendig definsisjon, er ”klipp og lim” årsaken?
Forslag til ny definisjon:
gruve og skjerp, i drift eller nedlagt, hvor gruveinngangen er tydelig.
Omfatter ikke steinbrudd og grustak.

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-11-13

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Arealbruk

Also available in: Atom PDF