Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #125

Forslag til endring av definisjoner på objekttyper

Added by Anonymous over 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2009-11-13
Due date:
Standard:
SOSI standard Innsjøer og vassdrag
Kontaktperson:
Øystein Dokken
Bedrift, etat, virksomhet:
Statens kartverk
E-mail kontaktperson:
ukjent
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG4
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Feil under import fra Lotus Notes:

Standard ikke kjent i Redmine: SOSI standard Vann

FerskvannTørrfall:       
Forslag til ny definisjon: sandbanker og avleiringer i elver som
oversvømmes ved høy vannføring

FerskvannTørrfallkant: Definisjon er dårlig, og henviser til feil skrevet
objekttype.
Forslag til ny definsjon: begrensningslinje for sandbanker og avleiringer
i elver som oversvømmes ved høy vannføring
 
HavElvSperre:    Skrivemåten på kystkontur bør endres i definisjonen, samt
slette merknaden.
Forslag til ny definisjon: en fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø
og elv, i samme nivå som kystkonturen (middel høyvann)
 
Havflate:    Referansen til objekttypene i definisjonen bør fjernes.
Forslag til ny definisjon: Flate i saltvann
 
InnsjøElvSperre:           En ekstra l i definisjonen.
Ny definisjon blir da: hjelpelinje for avgrensning av innsjø mot elv eller
kanal/grøft

History

#1 Updated by Thomas Hirsch over 8 years ago

  • Start date changed from 2013-06-03 to 2009-11-13

#2 Updated by Tore Johnsen almost 7 years ago

  • Standard changed from Feil under import to SOSI standard Innsjøer og vassdrag

Also available in: Atom PDF