Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1133

dårlige definisjoner av kodene i kodelista Synbarhet

Added by Magnus Karge about 1 year ago. Updated 8 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2020-10-29
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Mats Kirknes
Bedrift, etat, virksomhet:
Blom Norway AS
E-mail kontaktperson:
mats.kirknes@blom.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Ref. diskusjon under FKB-prosjektmøtet 29.10.2020:
Kodeliste Synbarhet i kap. 11.6.1 SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt i "Regler for UML-modellering 5.1" er vanskelig å bruke i praksis pga. upresise definisjoner på kodene som gjør det vanskelig å velge hvilken kode som skal brukes.

Forslag: Forbedre definisjonene til kodene slik at det blir tydelig under hvilke omstendigheter hvilken kode som skal brukes.

History

#1 Updated by Magnus Karge 8 months ago

  • Status changed from Tilbakemelding to I prosess

FKB-revisjonsprosjekt jobber med endringer av flere kodelister bl.a. denne. Beslutning fra dette prosjektet bør påvirke endringer i overordnet standard (Regler for UML-modellering).

Also available in: Atom PDF