Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1118

Tilgang til originalkilden til alle figurer i standardene

Added by Kent Jonsrud almost 2 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2020-02-24
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Kent Jonsrud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
kent.jonsrud@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Originaler av UML-modeller og andre kildefiler som avgir figurer til standarder må lagres sammen med tekstoriginalen til standarden.
Figurgenereringsprosessen må sikre at ekstra rariteter ikke sniker seg inn og ødelegger forståelsen av innholdet i figuren.
UML-notasjonen er vanskelig nok som den er.

Figur-med-raritet.png (179 KB) Figur-med-raritet.png Kent Jonsrud, 2020-02-24 12:23
29

Also available in: Atom PDF