Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1114

krav 17 trenger en omformulering

Added by Magnus Karge over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2019-03-14
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Krav 17 omtaler applikasjonsskjemapakker. Samtidig er kravet en del av kap. 10 i standarden som "speiler" innholdet i ISO 19103 som ikke gjelder applikasjonsskjemaer spesielt, men som er mer generisk. Heller ikke requirement 17 i 19103, som krav 17 er en tolkning av, bruker ordet application schema.

Forslag: UnngÄ ordet applikasjonsskjema i krav 17 og skriv heller om pakker generelt.

History

#1 Updated by Magnus Karge over 2 years ago

  • Assignee changed from Kent Jonsrud to I6 med flere fra tidligere STU

Also available in: Atom PDF