Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1112

Nye koder tilknyttet fagområdet Samfunnssikkerhet

Added by Tore Johnsen about 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-08-14
Due date:
Standard:
SOSI standard Samfunnssikkerhet
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
Ikke tildelt SOSI-gruppe
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

«codeList» MålFS
Ny kode "tonnHr"

Codelist: «codeList» StoffFS
Nye koder:
"annen"
"flussyre"
"klor"
"oksygen"
"hydrogenperoksid8Til60Prosent"
"svoveldioksis" endret til "svoveldioksid" (typo?)

«Enumeration» StoffgruppeFS
Nye koder:
"brannfarligAerosolbeholderKategori1og2"
"vanndampEllerHetvannUnderTrykk(Kjel)" endret til "vanndampEllerHetvannUnderTrykkKjel"

Also available in: Atom PDF