Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1109

Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Naturvernområder

Added by Tore Johnsen about 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-07-31
Due date:
Standard:
SOSI standard Naturvernområder
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Nye egenskaper fra «ApplicationSchema» Naturvernområder_20170501

«featureType» Naturvern
Nye egenskaper "førstegangVernet" (Date) og "verneforskrift" (CharacterString)

«codeList» Verneform
Endret koder:
"Marint vern (naturmangfoldloven)" til "Marint verneområde (naturmangfoldloven)"
"Marint vern (annet lovverk)" til "Marint verneområde (annet lovverk)"

«codeList» VernVerneplan
Nye koder "Kvartærgeologi" og "Fossiler"

«codeList» ForvaltningsmyndighetType
Nye koder "Sysselmannen", "Fylkesmann og kommune" og "Ikke vurdert"

Also available in: Atom PDF