Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1107

Endringer tilknyttet fagområdet Luftfartshinder

Added by Tore Johnsen about 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-07-30
Due date:
Standard:
SOSI standard Luftfartshinder
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
andre geomatikkstandarder
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

«dataType» Merkepliktig
Endret egenskapsnavn fra "kommentar" til "kommentarMerkeplikt" i produktspesifikasjon for NRL.

«dataType» Merking
Egenskapene "merkingFarge1" og "merkingFarge2" er slått sammen til én egenskap i produktspesifikasjon for NRL. Vurder om det er hensiktsmessig å ta det inn i fagområdestandarden ved neste revisjon.

Codelist: «codeList» AnsvarligForMerking
Koden "Innehaver av teknisk og operativ godkjenning for landingsplass/flyplass" er endret til "Godkjenningsansvarlig for landingsplass-flyplass" i produktspesifikasjon for NRL.

Codelist: «codeList» MerkingMønster
Koden "Rutemønsteret" er endret til "Rutemønstret" i produktspesifikasjon for NRL.

«featureType» VertikalObjekt
Egenskapen "kommentarVertikaltObjektType" er endret til "kommentarVertikalObjektType" i produktspesifikasjon for NRL.

Also available in: Atom PDF