Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1100

Nye koder i fagområdet Bane

Added by Tore Johnsen over 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-07-04
Due date:
Standard:
SOSI standard Bane
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7a
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

«codeList» Jernbanetype
"museumsbane", "nedlagt" og "planlagt" er lagt til i de fleste Nxx kartdata spesifikasjonene.
Bør vurderes om de skal inn i fagområdestandarden ved neste revisjon.

Also available in: Atom PDF