Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1090

revisjon kodeliste målemetode

Added by Magnus Karge over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2018-02-15
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Geir Myhr Øien
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
Geir.Myhr.Oien@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Har studert kodelisten for målemetode under SOSI del 1 og Generelle typer i forbindelse med produktspesifikasjonen for ledninger i grunnen, og ser at det er behov for en revisjon av kodelisten. Her er noen ting jeg har observert:
• Kodelisten mangler en del «moderne» målemetoder, bl.a. terrestrisk laserskanning, bruk av droner, mv.
• Kodelisten mangler fullt og helt kodelister for stedfesting i sjø
• Kodelisten består av en kombinasjon av kombinerte målemetoder (målemetoder som involverer flere sensortyper; Vektorisering av laserdata) og veldig spesifikke målemetoder (GNSS: Fasemåling RTK)

Hvis du ikke er rett mottaker av denne henvendelsen er det fint om du videreformidler den til rett person.

History

#1 Updated by Magnus Karge over 3 years ago

For ordens skyld: Jeg har bare lagt inn saken i meldingsregisteret. Teksten kommer opprinnelig fra Geir Myhr Oien.

Also available in: Atom PDF