Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1089

definisjon feature type

Added by Magnus Karge over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2018-02-14
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

nytt forslag for definisjon av feature type:

Klasser med stereotypen «FeatureType» er abstraksjoner av objekter eller fenomener i den virkelige verden. Slike klasser har sin egen identitet og representerer ofte geografiske objekttyper, men er ikke begrenset på det. Klassene kan ha egenskaper med geometritype, eller andre geografiske tilknytninger (for eksempel topologiske forhold eller lineær posisjon).


Meldingslogg:
Fra: Morten Borrebæk
Sendt: 14. februar 2018 13:22
Til: Magnus Karge <>; MGR_Standardiseringssekretariatet <>
Emne: SV: definisjon feature type

Hei alle sammen
Enig med Magnus, men først litt historikk.

I scope’t til ISO/TC 211 ser vi følgende formulering:
This work aims to establish a structured set of standards for information concerning objects or phenomena that are directly or indirectly associated with a location relative to the Earth.

Her skiller vi mellom objekter og fenomener, mens forslaget til Magnus tar utgangspunkt i at alt er fenomener (jfr definisjonen av feature).

Utgangspunktet for å skille det i scope’t til ISO/TC 211 var eksempelet eiendomsgrense. Dette er ikke noe fysisk objekt som en kan se i den virkelige verden, men er i høyeste grad et geografisk objekt (eller objekttype), derfor ble det innført fenomen i tillegg til objekt. Men fenomen er igjen veldig abstrakt, en banktransaksjon er vel et eksempel på fenomen uten at vi kaller dette et geografisk objekt, men kan stereotypes <featureType> jfr forslaget til definisjon. Budskapet her er vel at klasser med stereotype <featureType> også kan brukes på objekter som ikke er stedfestet, dvs på andre objekter enn geografisk objekter, men at vi hovedsakelig bruker dette for geografiske objekttyper. Og dette er min tolkning av forslaget til Magnus.

Alternativt forslag:
Klasser med stereotypen «FeatureType» er abstraksjoner av objekter eller fenomener i den virkelige verden. Slike klasser har sin egen identitet og representerer ofte geografiske objekttyper, men er ikke begrenset på det. Klassene kan ha egenskaper med geometritype, eller andre geografiske tilknytninger (for eksempel topologiske forhold eller lineær posisjon).

Jeg kan leve med begge forslagene, fint om noen skjærer gjennom. Utfordringen videre blir kanskje ikke selve definisjonen, men når og hvordan vi bruker <featureType> på objekter eller fenomener som ikke er geografiske objekttyper, og dette klarer vi ikke å utdype i definisjonen.

Magnus, du har mitt samtykke til bare å «skjære gjennom». Viktigere at vi får presisert dette enn å ‘file’ på formuleringer.

Med hilsen
Morten B.

Fra: Magnus Karge
Sendt: 14. februar 2018 10:14
Til: MGR_Standardiseringssekretariatet <>
Emne: definisjon feature type

Hei.

I går hadde jeg en diskusjon med Erling Onstein om vår definisjon av feature type (han ble oppmerksom på den under forelesningen min ved NTNU Gjøvik i går). Han synes vår definisjon fokuserer for mye på geometri og geografiske egenskaper og gi for strenge føringer for hva en feature type kan være.

Jeg brukte definisjonen fra SOSI – Regler for UML modellering i presentasjonen: "Klasser med stereotypen «FeatureType» er geografiske objekttyper.
Disse kan ha egenskaper med geometritype, eller ha andre geografiske tilknytninger."

Når jeg prøver å finne en definisjon i ISO-standardene (søkte i 19103, 19109, 19101), finner jeg kun definisjon av feature der man differensierer mellom feature type på for eksempel application Schema-nivå og feature instance på implementasjonsnivå: "Feature: abstraction of a real world phenomena. A feature can occur as a type or an instance. Feature type or feature instance will be used when only one is meant." Særlig den første delen er jo videre enn det vår definisjon kan tolkes som.

Med det som utgangspunkt ønsker jeg å endre på definisjonen som vi bruker. Legger også ved noe om identitet siden vi bruker mangel på egen identitet til å forklare dataType.
Forslag: Klasser med stereotypen «FeatureType» er abstraksjoner av fenomener i den virkelige verden. Slike klasser har sin egen identitet og representerer ofte geografiske objekttyper, men er ikke begrenset på det. Klassene kan ha egenskaper med geometritype, eller andre geografiske tilknytninger (for eksempel topologiske forhold eller lineær posisjon).

I første omgang ønsker jeg å oppdatere presentasjonen min som både Åsmund og Tore Freddy har planer om å bruke i ulike sammenheng de nærmeste dagene, samtidig som det blir en del av kursopplegget vårt senere i år. Blir vi enige om definisjonen, oppretter jeg ny sak i meldingsregister slik at den blir med når vi oppdaterer SOSI – Regler for UML-modellering.

Kommentarer?

Magnus

History

#1 Updated by Magnus Karge over 3 years ago

Kommentar Jostein:

Erstatt
"men er ikke begrenset på det."
med
"men er ikke begrenset til det."

Also available in: Atom PDF