Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1088

Assosiasjon mellom Kommune og SEFRAKminne

Added by Tore Johnsen almost 4 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-01-18
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Assosiasjonen mellom Kommune og SEFRAKminne, som listes på s.28 og 29 i Administrative og statistiske inndelinger 4.5.2, kap. 7.1.3.7, bør fjernes. Denne koblingen har nok blitt med fra 4.5 versjonen.

Also available in: Atom PDF