Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1087

Oppdateringsdato i SOSI_Fellesegenskaper

Added by Tore Johnsen almost 4 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-01-18
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Skrivefeil i definisjonen for egenskapen oppdateringsdato.
"dato for siste endring på objektetdataene".

Also available in: Atom PDF