Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1085

mangler kobling til eksterne kodelister

Added by Magnus Karge about 4 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2017-08-29
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Noen kodelister er eksterne (tom kodeliste i modellen, feks. Målemetode) lister som er tilgjengelig på http://skjema.geonorge.no/SOSI/generelleKonsepter/generelleTyper/5.0/. Koblingen i modellen ligger i en tagged value som inneholder en URI. For de som leser pdf-dokumentet er ikke denne koblingen synlig.

Forslag: URI'er til eksterne kodelister må være med i pdf-dokumentet

Also available in: Atom PDF