Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1084

overlappende krav om definisjoner

Added by Tore Johnsen over 4 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2017-02-28
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

krav/3, krav/19 og krav/definisjoner bør vurderes å slås sammen til en.

/krav/3 Alle modeller skal ha forståelige definisjoner av alle klasser,
egenskaper, navigerbare assosiasjonsroller, operasjoner og datatyper.

/krav/19 Alle klasser og assosiasjoner skal ha en definisjon som beskriver
mening og forståelse.

/krav/definisjoner Definisjonen av alle pakker, klasser, egenskaper, roller, operasjoner og
restriksjoner skal registreres i modelleringsverktøyets primære
dokumentasjonsfelt, dersom dette kan eksporteres. Sekundære
beskrivelser og informative noter kan registreres i en tagged value med
navn "description". Hvis modellelementet er hentet fra en eksisterende
objektkatalog skal denne refereres til i en tagged value med navn
"catalogue-entry". Fra ISO 19109:2015 /req/uml/documentation

Also available in: Atom PDF