Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1081

identiske krav og overlappende krav i standarden

Added by Magnus Karge almost 5 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2017-01-18
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Kommentar
Beslutning:

Description

Under implementering av SOSI model validation ble vi enige om at under en revisjon av standarden bør det vurderes en sammenslåing av noen krav.
Konkret dukket temaet opp ifm req/uml/feature og krav/16 som begge gir feil for identiske navn av featureTypes, men det er flere krav som har overlapp eller er identiske.

Hvis kravene ikke skal endres bør det ev. vurderes å legge til referanser a la "Se også krav/16" i req/uml/feature og "se også req/uml/feature" i krav/16.

Also available in: Atom PDF