Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1073

harmoniseringsbehov av diverse kodelister som omhandler fundamenttyper

Added by Magnus Karge about 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-10-11
Due date:
Standard:
SOSI standard Landskapsarkitektur
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Vi har 2 kodelister TypeFundament og Fundamenttype som brukes hhv. på Kant og UtendørsUtstyr. Kan vi bruke en felles kodeliste som ev. også kan gjenbrukes av andre modeller (fundamenter av master i ledning?)? Hvis ikke, kan vi kalle de Kantfundamenttype og UtendørsUtstyrfundamenttype?

Bakgrunn: Dette dukket opp etter høringen, men før publiseringen av SOSI Landskapsarkitektur 5.0 og gruppa ble enige om at dette vurderes under en senere revisjon.

Also available in: Atom PDF