Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1072

navneendring kodeliste Materiale

Added by Magnus Karge about 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-10-11
Due date:
Standard:
SOSI standard Landskapsarkitektur
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Isolert sett gir navnet til kodelista Materiale ikke så mye informasjon (materialet av hva? en vegg, klatrestativ, terrengelement?) Den er brukt i sammenheng med Lag og gruppeegenskap/datatype Lagmateriale.

Forslag: Endring av kodelistenavn til Lagmateriale (det gjør det tydligere hvilken type materiale det dreier seg om) samtidig som datatypen Lagmateriale endres til Lagegenskap eller Lagbeskaffenhet.

Bakgrunn: Dette dukket opp under siste gjennomgang av modellen og etter høringen av 5.0-versjonen. Gruppa ble enige om at dette må utsettes til en revisjon av standarden.

Also available in: Atom PDF