Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1069

Produktinformasjon - harmonisering Ledning 4.6 med Landskapsarkitektur 5.0

Added by Magnus Karge about 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2016-09-13
Due date:
Standard:
SOSI standard Ledningsnett
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7b
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

UtvidetProduktinformasjon i Landskapsarkitektur bør tas som utgangspunkt for flere egenskaper i Produktinformasjon i Ledning 4.6 slik at én datatype uten subtype kan gjenbrukes i framtida.

Also available in: Atom PDF